מפגשים בארץ

אחת לחודשיים מתקיים בארץ מפגש בנושא משנתו של קרישנמורטי
בבית פרטי בראשון לציון.

לפרטים התקשרו לאברם 054-560-8017