ספרים

ספרים מתורגמים לעברית

תרגום: שושנה גולדשמיד ז"ל


 

שחרור מכבלי הידוע

בעבודה קלאסית זו, קרישנמורטי מראה לך כיצד לשחרר עצמך מרודנות הצפוי. אתה חופשי ליצור את עתידך, ושיחרור זה מכבלי ה"גורל" יכול להיות רדיקלי ומיידי – בלי קשר לגילך. על ידי שינוי עצמך, אתה יכול לשנות את מערכת היחסים שלך עם אחרים, וכתוצאה מכך לשנות את כל המבנה של החברה. ההכרח בשינוי והכרה בזה שהוא אפשרי מרכיב את המסר של קרישנמורטי ב"שחרור מכבלי הידוע".

 

לגעת במהות

על-פי קרישנמורטי – את ה'אמת' צריך האדם לראות בעצמו, מתוך עצמו, אי אפשר לקבלה מפיו של אחר שכן אז זו כבר אינה אמת אלא דבר-מה חסר-חיים. כל "טכניקה" רוחנית נידונה מראש להחטאת האמת מפני שזו כאמור אינה ניתנת להעברה מאדם לאדם. וכל "דרך" המתיימרת להביאנו להארה תביאנו רק לאשליה.

קרישנמורטי נחשב על ידי רבים כאחד מגדולי ההוגים והמחנכים של המאה העשרים. משנתו אינה דתית או חילונית. הוא מלווה אותנו במסע להיכרות עצמית ולהבנה, מתוך חירות מוחלטת, חופשייה ממשפטים קדומים. את החיים צריך לחוות כל רגע מחדש, הוא אומר, בלא הישענות על זיכרון ה"אני" שעלול לעכבנו מלהיפתח את "הבלתי נודע". רק התבוננות מתמדת בעצמנו ובסובב אותנו עשויה להביא לשחרור.

הקריאה בספריו של קרישנמורטי היא בבחינת דו-שיח אינטראקטיבי שבו מתבקש הקורא להציב סימני שאלה על תופעות בחייו, ולא לקבלן כמובנות מאליהן.

לכאורה לא חידש קרישנמורטי דבר. החיפוש אחר הראייה הטהורה הראשונית של התופעות במציאות הוא יסוד בודהיסטי קדום. אלא שחידושו בשפה הברורה והמודרנית שבה מוגשים הדברים, בלא כל מיסטיפיקציה. ברור גם כי הוא שולל כל סמכות המבקשת לכפות דעתה על היחד, תהיה זאת מדינה, דת או כל אידיאולוגיה אחרת.

ספר זה – לגעת במהות – כולל שלושה מכתביו של קרישנמורטי המביאים את יסודות משנתו.

 

על החינוך

עיקר משנתו של קרישנמורטי מוצא ביטויו בהצהרתו משנת 1929: "האמת היא מחוז שאין אליו שבילים". קרישנמורטי מאמין ביכולתו של האדם לחיות ללא סכסוכים פנימיים וחצוניים, ללא סתירות וללא אלימות, ורואה כל פרט כאחראי הבלעדי לעיצוב חייו וגורלו. כתנאי יסודי לחיים אנושיים ראויים רואה קרישנמורטי את שחרורו המוחלט של היחיד מכל תלות, בין אם זו תלות בגורמים חברתיים חיצוניים כמוסכמות, משפטים קדומים, אירגונים פוליטיים ודתיים למיניהם, ובין אם בגורמים פנימיים שבנפש האדם עצמו כפחדים, שאפתנות ויוקרה אישית. החופש הוא יכולת התבוננות טהורה במצוי כפי שהינו, התבוננות נעדרת מניע ומטרה.

 

 

מכתבים לבתי הספר (חלק שני)

המכתבים האלה לא נועדו לקריאה אגבית ברגעי פנאי מזדמנים. אינך אמור להשתעשע בקריאתם. הם נכתבו בכובד ראש, ואם אכן ברצונך לקוראם, מן הראוי שתעיין בהם מתוך התכוונות לרדת לעומקם, כפי שהיית חוקר פרח מתוך התבוננות זהירה בו ושימת לב לעלי הכותרת שלו, לגבעולו, לגווניו, בושמו וליפעה שלו. באופן דומה יש לעיין במכתבים האלה, לא לקרוא בהם בחטף ותיכף לשכוח את הנאמר בהם. יש להקדיש להם זמן, לשחק ברעיונות המובאים בהם, לבחון אותם, להשיג עליהם, לא לקבל אותם ללא עירעור מבלי להרהר אחריהם, יש לחיות עם הדברים זמן מה, להפנים אותם ולעבדם, כך שלבסוף הם יהיו שלך ולא עוד של המחבר.